Stripes

Så här byter du instrumenttavlor S13

Lite information:
Bensinmätaren är av en annan typ än de övriga (servofunktion). Den har ett mothåll både positivt och negativt. När strömmen stängs av hålls nålen kvar på samma läge som innan.

De övriga svarar direkt på ström/spänning och när strömmen stängs av går de till nolläge. Om du har problem med att hastighetsmätaren och även trippmätaren ej rör på sig, har du blivit av med strömförsörjningen till dem.

För att kunna utföra detta delikata arbete på ett professionellt sätt, rekommenderar jag att du tar ut hela instrumenteringen:

1. Ta bort panelen under ratten (den stora panelen som sitter ovanför pedalerna).

2. Rattstången måste lutas ned för att du ska kunna få bort ramen som sitter runt instrumenten utan att skada densamma. Lossa två guldfärgade bultar som du finner om du tittar rakt upp vid rattstången efter du tagit bort panelen. Du behöver inte lossa på motorhuvsreglaget, du kan vika undan panelen åt vänster och ovanför ratten, mot dörren så att du kommer åt ändå.

3. Skruva bort de två skruvarna som sitter upptill i plastramen som omramar instrumenten.

4. Nedtill är denna ram fastsatt vänster och höger om rattstången (nedanför) med några klackar. För att lossa dessa är det bara att böja undan kilarna och dra ut ramen.

5. Instrumenteringen kan nu kommas åt. Den sitter fast med en skruv i mitten upptill och två skruvar nedtill, en på vardera sidan.

6. Dra ut instrumenteringen försiktigt tills kablarna på dess baksida blir åtkomliga.

7. Lossa baksidans kontakter (3 st. ) genom att klämma ihop dem (titta på dem). Var försiktig så att du inte skadar foliekretskortet.

8. Nu är hela instrumentpanelen frilagd och du kan strax börja byta tavlorna. Först måste du dock ta bort ramen och glaset (plast) som sitter framför instrumenten. Titta runt sargen. Där ser du att den sitter fast med kilar i spår. Tryck kilarna in mot centrum och du lossar hela ramen (om du vill kan du även lossa glaset/plasten för att torka av den eller ge den en polering).

9. Instrumenten: Titta på baksidan av panelen och lokalisera mässingsskruvarna som håller fast de fyra instrumenten. Det gör inget om du lossar för många skruvar, det innebär bara lite extra skruvande. Lossa respektive instruments skruvar och ta ut det. TVÄTTA HÄNDERNA. Inga svarta fingeravtryck på de nya, vita tavlorna.

10. Klarläggande: Allt arbete i fortsättningen är likadant för alla instrument, dock ej för hastighetsmätaren (se dess egen arbetspunkt 20).

11. Nu det generella: Instrumentet är frilagt. På dess tavla sitter en stoppinne. Denna lossa genom att du klämmer ihop den på baksidan. Nu poppar den ut på framsidan.

12. Vrid visarnålen till dess absoluta bottenläge resp maxläge och markera dessa lägen med en tuschpenna på baksidan av originaltavlan (du behöver dessa positioner som riktvärden för de nya tavlorna). Du kan även markera positionerna på kretskortet där tavlan sitter fastskruvad. Positionerna som visas i manualen stämmer inte alltid. Gör dina egna markeringar, det är säkrast.

13. Skruva bort skruv/-arna på tavlans framsida.

14. Ta en nålspetstång (lång och mycket tunn/smal). Finns en perfekt sådan att köpa för 35 kr på Jula (ca 50 mm lång spets som är ca 2 mm tjock i änden). Denna tång använder du för att hålla fast nålens axel på baksidan av originaltavlan.

15. Håll fast axeln och lossa på nålen genom att vrida den moturs. Var noggrann och ha tålamod så att du inte drar eller trycker axeln utåt eller inåt (denna procedur är mycket delikat och du måste ha tålamod för att inte skada visarspolarna - gäller även återmontering av nålen).

16. Nu är allt lossat och du kan montera den nya tavlan. Börja med att vrida axeln till dess ändläge.

17. Montera nya tavlan och vänta med att skruva dit skruven/-arna. Kolla så att tavlan sitter i rätt riktning i förhållande mot resten av delarna. Eventuellt måste du justera styrhålen som finns utstansade i den nya tavlan med en vass kniv (tapetkniv, skär dig inte).

18. Nu ska nålen tillbaka. Håll fast axeln på samma sätt som tidigare och tryck dit nålen lite lätt. Kolla så att den hamnar på rätt plats (annars får du missvisning) du kan, om du inte tryckte dit nålen för hårt, justera den till rätt läge. När du hittat exakt rätt läge trycker du till den lite till så att den sitter. Var försiktig, det är lätt hänt att du skadar spolen som sitter kring axeln.

19. Skruva fast skruven/-arna.

20. För försiktigt upp nålen till mittläge på tavlan och montera tillbaka nollägespinnen. Enklast görs detta genom att spetstången hålls på tavlans baksida. Samtidigt som du trycket pinnen nedåt, klämmer du försiktigt ihop pinnens koniska spalt. Den glider in i hålet och du kan sluta klämma på den med tången. Kolla så att pinnen hamnat tätt mot tavlan och att dess spalt expanderat till låst läge i tavlan.

Beundra din nya tavla. Nu återstår bara resten.

20. Gör likadant för de övriga instrumenten, dock ej för hastighetsmätaren. Den har ju en annan skala (260 km/h). Titta noga på den och du ser att nollan är flyttad 20km/h nedåt. Detta innebär att du måste placera nålen detta avstånd under originaltavlans nolläge. Finurligt nog så finns det en röd prick på den nya tavlan som visar var du ska placera nålen. För övrig återmontering så gör du likadant som ovan.

21. Montera tillbaka alla instrument och kontakter i omvänd ordning........arbete och arbete och till slut så har du en ny instrumentering på plats.

Jag lovar.... det är värt mödan.... titta på den när den är upplyst i mörkret, vilken skillnad. Om bilen går snabbare....??? Nja det vet jag inte... men den mäter i alla fall upp till åtminstone 260 km/h. Därutöver så får man återigen räkna med varvtal, utväxling och däckomkrets.

Tim

Generellt:
» Rostlagnings-guide
Tuning S13:
» Trimning av 200SX S13
» Montera Luftfilter
» Montering av laddtrycksmätare
» Montera Volvo IC
» Montera Saab IC
» Montering av trimchip
» Orginal IC
» Turbobyte
» Sänkning
» Uppgradera bromsar
» Byte bakvagnsbussningar
» Montering av Bosch-bränslepump
» Byta startmotor
» Bränsletrycksmätare
» Batteriflytt
» Rost tröskel
» Elektrisk kylarfläkt
» Demontera växellåda
Tuning S14:
» Trimning av 200SX S14
» HKS IC
» HKS Luftfilter
» Turbobyte
» Montering Dumpventil
» Scania IC
Styling S13:
» Demontera Front
» Montera kjolpaket
» Ljudbygge
» Stripes
» Mätartavlor
» Vita blinkersglas
» Färgade blinkerslampor
» Demontera elantenn
» Mätare A-stolpe
Styling S14:
» Demontera Front