Bli medlem

Som medlem får man:
- deltaga på de träffar klubben arrangerar.
- ta del av de klubbrabatter och erbjudanden klubben förhandlar fram.

Dessutom får man via hemsidan tillgång till:
- e-post-utskick med senaste informationen om klubben och hemsidan.
- medlemssidan med information, erbjudanden och en hel del annat.
- en egen forward- e-postadress på @nogs.se.
- en egen sida där bild och info om den egna bilen kan presenteras

Varje år arrangerar vi ett antal förarträningar på bana och lokala träffar. Vårt mål är att också besöka en eller ett par utställningar per år, t.ex. tidningen Bilsports "En dag på racerbanan". Även varje region arrangerar under året ett antal träffar som givetvis alla medlemmar i klubben är välkomna att deltaga på.

Medlemsavgiften är idag 400kr/år. Äger man inte en egen bil kan man bli stödmedlem. Som stödmedlem får man tillträde till medlemssektionen på hemsidan och de träffar som klubben arrangerar, man får dock inte köra på banan. Som stödmedlem får man heller inte ta del av de rabatter och erbjudanden som klubben förhandlar fram. Medlemsavgiften för stödmedlemmar är 150kr/år. Medlem kan man bli när som helst på året, medlemskapet löper i tolv månader från den dag du betalar avgiften.

Frågor kring medlemskap besvaras genom epost till info@nogs.se.

Klubbens PlusGirokonto är 286989-9

För att bli medlem behöver du fylla i en medlemsansökan här på hemsidan. När du fyllt i din medlemsansökan får du en bekräftelse e-postad till dig där du får information om hur inbetalning till vårt Postgiro ska ske. Normalt tar det 1 till 30 dagar efter att pengarna kommit in på klubbens konto tills att du registrerats som medlem. I normalfallet är det klart inom 7 dagar. Tänk på att det oftast tar 3-4 dagar från att Du betalar tills att bankerna fått över pengarna in på klubbens konto. Välkommen!

Betalning

När ni betalar så är internetbetalning bäst! Det är tydligast för oss som registrerar pengarna och kortar handläggningstiden. Måste ni betala över disk eller via giro så skriv extra tydligt. Vi vill även be er undvika Nordea Bankgiro där vi vid ett flertal tillfällen inte fått tillräcklig information för att se varifrån pengarna kommit. Detta är varken bra för Dig eller klubben så välj helst en annan lösning.

Registrering av ny fullvärdig medlem

När du betalar in 400SEK på klubbens konto så skriv ditt namn, det användarnamn du önskade vid registreringen, samt att pengarna gäller ”Ny fullvärdig medlem”. Får du plats, skriv även din adress.

Bekräftelse skickas vid registrering.

Registrering av ny stödmedlem

När du betalar in 150SEK på klubbens konto så skriv ditt namn, det användarnamn du önskade vid registreringen, samt att pengarna gäller ”Ny stödmedlem”. Får du plats, skriv även din adress.

Bekräftelse skickas vid registrering.

Förlängning av medlemskap

När du betalar in pengarna på klubbens konto så skriv ditt namn, ditt medlemsnummer, samt att pengarna gäller ”Förlängning av medlemskap”.

Bekräftelse skickas INTE vid registrering. Se nedan...

Övergång från fullvärdig medlem till stödmedlem

När du betalar in 150SEK på klubbens konto för nästa år så skriv ditt namn, ditt medlemsnummer, samt att pengarna gäller ”Övergång till stödmedlem”.

Bekräftelse skickas vid registrering. Du kommer byta ditt medlemsnummer till någonting på 2xxx och kan i och med detta inte längre utnyttja förmånerna (som rabatter, förarträningar, klubbköp mm) som en fullvärdig medlem har.

Övergång från stödmedlem till fullvärdig medlem

Är du idag stödmedlem och betalar in 250SEK extra på klubbens konto så skriv ditt namn, ditt medlemsnummer, samt att pengarna gäller ”Övergång till fullvärdig medlem”.

Bekräftelse skickas vid registrering. Du kommer byta ditt medlemsnummer till våra ordinarie nummerserie och kan i och med detta direkt utnyttja förmånerna (som rabatter, förarträningar, klubbköp mm) som en fullvärdig medlem har.

Återregistrering om man gått ur klubben

När du betalar in pengarna på klubbens konto så skriv ditt namn, ditt fd medlemsnummer, samt att pengarna gäller ”Återregistrering”. Får du plats, skriv även din adress.

Bekräftelse skickas vid registrering.

Vad gör jag om det gått 30 dagar och jag inte blivit registrerad?

Har det gått 30 dagar efter det ni betalat medlemsavgiften så mejla info@nogs.se för att meddela att så är fallet, Men alltså endast efter 30 dagar, för detta är en ideell förening så vi kan omöjligen jobba med klubben varje dag.

När ni skickar ett mejl om detta så underlättar det oerhört om ni på en gång mejlar följande uppgifter:
1. För och efternamn på Dig, om i förekommande fall även på den som betalt avgiften
2. Medlemsnummer om du har ett
3. Ditt alias på siten (Ditt login namn som du registrerat)
4. Datum när Du betalade
5. Hur betalade Du? Kassaservice? Bankgiro? Internetbank? Skriv vilket och vilken bank

Hur vet jag att jag förlängt medlemskapet när jag inte får bekräftelse?

Logga in på medlemssidorna, sen Medlemmar -> Min profil. Där ser du dina uppgifter och även hur länge medlemskapet gäller.

Hur vet jag vilket medlemsnummer jag har?

Logga in på medlemssidorna, sen Medlemmar -> Min profil. Där ser du dina uppgifter och även ditt medlemsnummer.