Klubbinformation

Nissan 200SX Owners Group Sweden (200SX OGS) bildades 1999 som en förening för ägare och entusiaster av Nissan 200SX av modellerna S13 och S14. Även ägare av 180SX, 240SX och Silvia är välkomna som medlemmar.

Föreningens syfte är att främja användandet och ägandet av Nissan 200SX, samt att ta vara på den kunskap och de erfarenheter som finns inom klubben och förmedla denna till de övriga medlemmarna. Vi strävar även efter att underlätta ägandet av 200SX och göra det billigare genom klubberbjudanden och rabatter.

Verksamheten bedrivs både rikstäckande och regionalt inom områdena Nord, Öst, Väst och Syd. För de rikstäckande aktiviteterna ansvarar styrelsen medan de regionala träffarna sker genom varje regions respektive ansvarige. De rikstäckande träffarna kan bestå av t.ex. banträffar, bilutställningar eller studiebesök. De regionala träffarna kan bestå av t.ex. garageträffar eller sociala träffar där man snackar lite bil över en fika eller kör i karavan och bjuder medtrafikanterna på något att titta på.

Navet i klubben är vår hemsida där information och nyheter kontinuerligt presenteras. Vi gör i dagsläget inga brevutskick. All information skickas till medlemmarna via epost och presenteras på de lösenordsskyddade medlemssidorna på vår hemsida.