Mätarhållare på A-stolpe

Montering av mätarhållare på A-stolpe

Mätarhållare och mätare finns att köpa hos flera företag. Exempelvis Realcar, Dalhems, Autometer mm.

Den mätarhållare som visas i detta projekt kommer från Realcar och är avsedd för montering av tre mätare på bilens A-stolpe. Den är av universalmodell och måste anpassas mot A-stolpen för att resultatet ska bli bra.

Jag valde att köpa mätare från Autometer:

 

Mätare placerade på A-stolpen

Mätare placerade i instrumentpanelen

 
Laddtryck

 

 
Oljetemperatur

 
Lambda (bränsle/luft)

 

 
Oljetryck

 
Avgastemperatur

 

 
Vattentemperatur

Detta urval av mätare räcker mycket långt för att hålla kontroll på kritiska data hos en hårt trimmad motor. Har du behov av ytterligare mätdata är det bättre att logga dem med en mätdator eftersom det är svårt att hålla koll på alltför många mätare under inspirerad körning.

Plastkåpan = den täckkåpa som sitter fast på A-stolpen.

Hållaren = mätarhållaren (Poden).

Innan du demonterar plastkåpan över A-stolpen ska du kolla hur långt ned på den hållaren kan sitta utan att ta i vare sig rutan eller instrumentbrädan. Markera lämplig position på plastkåpan.

Demontera plastkåpan över A-stolpen. Den sitter fast med ett antal clips och dras rakt ut från A-stolpen för att frigöras. OBS! Den främre delen mot framrutan dras uppåt längs med A-stolpen eftersom fastsättningen där skiljer sig lite från de övriga fästpunkterna.

Nu kan du börja arbeta med mätarhållaren. Skär bort överflödigt material på fram- och baksidan efter den gula linjen (röda pilar). Gör det så noga som möjligt och prova passningen mot A-stolpens plastkåpa. Bäst resultat får du om du skär bort så pass mycket att det inte finns någon kant kvar av den gulstreckade ytan. Hållaren ligger då helt plant mot plastkåpan.

Hållaren kommer inte vilja sitta kvar på plastkåpan utan du måste tvinga dit den. Måtta in den och försök få hållaren att täcka hela bredden av plastkåpan. Skruva fast den i plastkåpan med två försänkta svarta skruvar (gula prickar vid blå pilar). På baksidan fästs två skruvclips (sådana som finns på de flesta bilhögtalare). Om en lampa skulle gå sönder är det bra att kunna komma åt att byta den i framtiden.

Hållarens plastmaterial kommer nu att sticka ut på båda sidor om plastkåpan. Kapa noggrant och försiktigt bort detta överskottsmaterial med en vass kniv.

Den främre mätaren kommer att ta i mot plastkåpan. Du måste därför göra ett lämpligt stort hål i plastkåpan så att mätaren kommer hela vägen in i hållaren.

Beroende på vilka mätare du valt att montera på A-stolpen, måste du även göra ett lämpligt stort hål i plastkåpan (under mätarhållaren) genom vilket alla ledningar och eventuella rör dras. Dessa ledningar och rör går sedan vidare fram till styrenheten eller in i motorrummet för anslutning av givare, signalkabel eller tryckledning.

Resultat:

Lycka till.

SR Timothy Tréville

Generellt:
» Rostlagnings-guide
Tuning S13:
» Trimning av 200SX S13
» Montera Luftfilter
» Montering av laddtrycksmätare
» Montera Volvo IC
» Montera Saab IC
» Montering av trimchip
» Orginal IC
» Turbobyte
» Sänkning
» Uppgradera bromsar
» Byte bakvagnsbussningar
» Montering av Bosch-bränslepump
» Byta startmotor
» Bränsletrycksmätare
» Batteriflytt
» Rost tröskel
» Elektrisk kylarfläkt
» Demontera växellåda
Tuning S14:
» Trimning av 200SX S14
» HKS IC
» HKS Luftfilter
» Turbobyte
» Montering Dumpventil
» Scania IC
Styling S13:
» Demontera Front
» Montera kjolpaket
» Ljudbygge
» Stripes
» Mätartavlor
» Vita blinkersglas
» Färgade blinkerslampor
» Demontera elantenn
» Mätare A-stolpe
Styling S14:
» Demontera Front